domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Objava notranje informacije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in veljavne zakonodaje, likvidacijski upravitelj družbe VIPA HOLDING, d.d. - v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

NOTRANJO INFORMACIJO - ZAHTEVO ZA SKLIC SKUPŠČINE.

Družba je dne 25.09.2018 prejela zahtevo za sklic skupščine, ki jo je podal delničar družba Mlino d.o.o., Tovarniška cesta 14, Ajdovščina, ki kot delničar razpolaga z več kot dvajsetino osnovnega kapitala družbe. Zahteva je bila podana skladno z zahtevami tretjega odstavka 295. člena ZGD-1 in statuta družbe.

Zahtevan je naslednji dnevni red skupščine:
1.Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2.Ustavitev postopka likvidacije družbe, razrešitev likvidacijskega upravitelja in nadaljevanje družbe.
3.Sprememba statuta družbe.
4.Odpoklic člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev.
5.Imenovanje člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev.
6.Imenovanje revizorja za leto 2018

Ta informacija bo od 25.09.2018 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljena na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.Likvidacijski upravitelj

Datum: 25.09.2018