domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
27.11.2023 Mnenje poslovodstva ciljne družbe glede prevzemne ponudbe

22.11.2023 Obvestilo o prejetju prevzemne ponudbe in prospekta

15.11.2023 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.10.2023

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Revidirano letno poročilo družbe VIPA HOLDING, d.d. in Skupine VIPA HOLDING za poslovno leto, končano na dan 31.12.2018


Revidirano letno poročilo družbe VIPA HOLDING, d.d. in Skupine VIPA HOLDING za poslovno leto, končano na dan 31.12.2018


Na podlagi 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št 77/18 in 17/19 - popr.) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavljaNADZOROVANO INFORMACIJO O OBJAVI
REVIDIRANEGA KONSOLIDIRANEGA IN NEKONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA
ZA POSLOVNO LETO KONČANO NA DAN 31. 12. 2018.Družba VIPA HOLDING d.d. objavlja revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2018 in sta od danes dalje dostopni na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Nadzorni svet je na svoji 42. seji dne 26.04.2019 sprejel Poročilo Nadzornega sveta družbe VIPA HOLDING d.d. o preveritvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila skupine VIPA HOLDING za leto 2018 in na ta način potrdil letno poročilo za leto 2018.

Revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2018 in to obvestilo bodo od 29. 04. 2019 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljeni na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Uprava družbe

Datum: 29.04.2019

Pripeti dokumenti:   Konsolidirano letno poročilo 2018,   Letno poročilo 2018