domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Sklic redne letne skupščine družbe Vipa holding d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosS), Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 - popr.) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

SKLIC REDNE LETNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV.

Uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina sklicuje redno letno skupščino delničarjev družbe, ki bo v petek, 23. 08 .2019, ob 11.00 uri na sedežu družbe v Ajdovščini, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina.

Sklic skupščine vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami je objavljen na spletni strani družbe www.vipa-holding.si v sklopu Skupščina.

Objava obvestila o sklicu redne letne skupščine delničarjev bo od 18. 07. 2019 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljena na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.                                

Uprava družbe

Datum: 18.07.2019