domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Prejem izpodbojne tožbe


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, in veljavne zakonodaje,  uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja naslednjo notranjo informacijo:


Družbi VIPA HOLDING d.d. je bila s strani Okrožnega sodišča v Novi Gorici vročena izpodbojna tožba opr. št. Pg 176/2019 delničarjev Koordina, poslovno svetovanje in trgovina, d.o.o. in Bosiljka Zvonar (pcto. 6.500,00 EUR s pp). Delničarja izpodbijata vse sklepe, sprejete na skupščini dne 23.08.2019, in sicer zahtevata ugotovitev ničnosti skupščinskih sklepov, sprejetih pod točkami 1., 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 3.c in 4. dnevnega reda. Podrejeno delničarja zahtevata razveljavitev skupščinskih sklepov, sprejetih pod točkami 1., 3.a, 3.b, 3.c in 4. dnevnega reda, ter razveljavitev in spremembo skupščinskih sklepov, sprejetih pod točkama 2.a in 2.b dnevnega reda.

Družba VIPA HOLDING d.d. bo skladno s pozivom sodišča na prejeto tožbo odgovorila v postavljenem roku.

To obvestilo bo od 17.10.2019 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljeno na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

Uprava družbe

Datum: 17.10.2019