domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Obvestilo o sklenitvi sodne poravnave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, in veljavne zakonodaje, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja naslednjo notranjo informacijo:

Družba VIPA HOLDING d.d. je v zadevi opr. št. Pg 176/2019 dne 15.11.2019 sklenila sodno poravnavo z delničarjema Koordina, poslovno svetovanje in trgovina, d.o.o. in Bosiljka Zvonar, ki sta s tožbo zahtevala ugotovitev ničnosti skupščine in razveljavitev skupščinskih sklepov.

Skupščinski sklepi z dne 23.08.2019 tako ostajajo v veljavi v obliki, kot so bili sprejeti na skupščini.

To obvestilo bo od 15.11.2019 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljeno na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

Uprava družbe

Datum: 15.11.2019