domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

29.4.2024 Seznam poslov sklenjenih med povezanimi osebami v letu 2023

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Revidirano letno poročilo družbe VIPA HOLDING, d.d. za poslovno leto, končano na dan 31.12.2019Na podlagi 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št 77/18 in 17/19 - popr., 66/19, 49/20 - ZIUZEOP) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavljaNADZOROVANO INFORMACIJO O OBJAVI
REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA
ZA POSLOVNO LETO KONČANO NA DAN 31. 12. 2019Družba VIPA HOLDING d.d. objavlja revidirano  letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2019, ki je od danes dalje dostopno na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Nadzorni svet je na svoji 45. seji dne 27.05.2020 sprejel Poročilo Nadzornega sveta družbe VIPA HOLDING d.d. o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2019 in na ta način potrdil letno poročilo za leto 2019.

Revidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2019 in to obvestilo bosta od 28.05.2020 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljena na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Uprava družbe

Datum:28.05.2020

Pripeti dokumenti: Letno poročilo 2019