domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
14.10.2021 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.09.2021

30.9.2021 Nerevidirano poročilo družbe VIPA HOLDING d.d. za prvo polletje poslovnega leta 2021

15.9.2021 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.08.2021

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Seznam poslov sklenjenih med povezanimi osebami v letu 2019


Na podlagi 9. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 68/2007, 7/2008, 49/2008 sklep US: U-I-66/08-06 in 40/2009), 1. odstavka 5. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 99/07), določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 - popr., 66/19, 49/20 - ZIUZEOP) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, družba VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja


NOTRANJO INFORMACIJO O OBJAVI SEZNAMA POSLOV SKLENJENIH S POVEZANIMI OSEBAMI V LETU 2019


Družba VIPA HOLDING d.d. objavlja seznam poslov sklenjenih s povezanimi osebami v letu 2019 in je od danes dalje dostopen tudi na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Seznam poslov sklenjenih s povezanimi osebami v letu 2019 in to obvestilo bosta od 28.05.2020 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljena na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

 

Uprava družbe

Datum:28.05.2020

Pripeti dokumenti: Seznam poslov sklenjenih med povezanimi osebami v letu 2019