domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
30.9.2022 Nerevidirano poročilo družbe VIPA HOLDING d.d. in Skupine VIPA HOLDING za prvo polletje poslovnega leta 2022

15.9.2022 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.08.2022

18.8.2022 Seja nadzornega sveta družbe Vipa holding d.d.

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.si



Informacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.si



vipa holding | javne objave
Konsolidirano letno poročilo skupine VIPA HOLDING za leto 2021

Na podlagi 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19, 66/19, 49/20 - ZIUZEOP, 123/21) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja



NADZOROVANO INFORMACIJO O OBJAVI
REVIDIRANEGA KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA
ZA POSLOVNO LETO KONČANO NA DAN 31. 12. 2021



Družba VIPA HOLDING d.d. objavlja revidirano konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2021, ki je od danes dalje dostopno na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Nadzorni svet je na svoji 50. seji dne 28.04.2022 sprejel Poročilo Nadzornega sveta družbe VIPA HOLDING d.d. o preveritvi konsolidiranega letnega poročila skupine VIPA HOLDING za leto 2021 in na ta način potrdil letno poročilo za leto 2021.

Revidirano konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2021 in to obvestilo bosta od 29.04.2022 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljena na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si .

Uprava družbe

Datum:29.04.2022

Ogled dokumenta: Revidirano konsolidirano letno poročilo 2021
Prenos dokumenta: Revidirano konsolidirano letno poročilo 2021 - povezava