domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
30.9.2022 Nerevidirano poročilo družbe VIPA HOLDING d.d. in Skupine VIPA HOLDING za prvo polletje poslovnega leta 2022

15.9.2022 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.08.2022

18.8.2022 Seja nadzornega sveta družbe Vipa holding d.d.

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Politika prejemkov in Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in veljavne zakonodaje uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina objavlja Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora družbe Vipa Holding d.d.. in Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2021 družbe Vipa Holding d.d., skupaj s poročilom neodvisnega revizorja.

Z navedenima dokumentoma se je skupščina družbe seznanila dne 17.08.2022 ter ju soglasno odobrila. Za odobritev je glasovalo 6.455.661 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.455.661, kar predstavlja 87,86 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

To obvestilo skupaj s prilogama bo objavljeno na spletni strani družbe www.vipa-holding.si od 17.08.2022 dalje za obdobje najmanj desetih let.

Uprava družbe

Datum:17.08.2022

Pripeti dokumenti: Politika prejemkov, Poročilo o prejemkih