domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.7.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.06.2024

5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Nerevidirano poročilo družbe VIPA HOLDING d.d. in Skupine VIPA HOLDING za prvo polletje poslovnega leta 2022

Na podlagi 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19, 66/19, 49/20 - ZIUZEOP, 123/21) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

NADZOROVANO INFORMACIJO O OBJAVI
NEREVIDIRANEGA KONSOLIDIRANEGA POROČILA SKUPINE IN NEREVIDIRANEGA POROČILA DRUŽBE
ZA PRVO POLLETJE POSLOVNEGA LETA 2022

Družba VIPA HOLDING d.d. objavlja nerevidirano konsolidirano in nekonsolidirano polletno poročilo za obdobje končano na dan 30.06.2022. Poročili sta od danes dalje dostopni na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Nerevidirano konsolidirano in nekonsolidirano polletno poročilo za obdobje končano na dan 30.06.2022 in to obvestilo bodo od 30. 09. 2022 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljeni na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

 

Uprava družbe

Datum:30.09.2022

Pripeti dokumenti: Polletno poročilo družbe VIPA HOLDING - 2022, Polletno poročilo skupine VIPA HOLDING - 2022