domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
5.7.2024 Otvoritveno poročilo upravitelja

14.6.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Konsolidirano letno poročilo skupine VIPA HOLDING za leto 2022

Na podlagi 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19, 66/19, 49/20 - ZIUZEOP, 123/21) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja


NADZOROVANO INFORMACIJO O OBJAVI
REVIDIRANEGA KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA
ZA POSLOVNO LETO KONČANO NA DAN 31. 12. 2022


Družba VIPA HOLDING d.d. objavlja revidirano konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2022, ki je od danes dalje dostopno na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Nadzorni svet je na svoji 54. seji dne 26.04.2023 sprejel Poročilo Nadzornega sveta družbe VIPA HOLDING d.d. o preveritvi konsolidiranega letnega poročila skupine VIPA HOLDING za leto 2022 in na ta način potrdil letno poročilo za leto 2022.

Revidirano konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2022 in to obvestilo bosta od 28.04.2023 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljena na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si

Uprava družbe
Datum: 28.04.2023

Ogled dokumenta:  Revidirano konsolidirano letno poročilo 2022