domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
14.5.2024 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2024

29.4.2024 Seznam poslov sklenjenih med povezanimi osebami v letu 2023

29.4.2024 Konsolidirano letno poročilo skupine VIPA HOLDING za leto 2023

naročam se na novice
arhiv novic
VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Poziv upnikom


POZIV UPNIKOM                                

Likvidacijski upravitelj družbe VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, matična številka: 1868918000, pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Novi Gorici, opr. št. Srg 2024/7692 z dne 15.3.2024, vpisan začetek redne likvidacije,

na podlagi 412. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja poziv upnikom, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva na spletni strani AJPES prijavijo svoje terjatve do družbe VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji.

Prijavo terjatve je potrebno poslati na VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, skupaj s priloženimi dokazili o obstoju in višini terjatve.

To obvestilo bo od dne 19.03.2024 dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Likvidacijski upravitelj
Datum: 19.03.2024