domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.11.2019 Obvestilo o sklenitvi sodne poravnave

13.11.2019 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.10.2019

17.10.2019 Prejem izpodbojne tožbe

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Pomembne spremembe v lastniški sestavi

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, 2. odstavka 64. člena Zakona o prevzemih in Pravil Ljubljanske borze objavlja družba VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica:

p o m e m b n e  s p r e m e m b e  v  l a s t n i š k i  s e s t a v i

Uprava družbe VIPA HOLDING d.d. obvešča javnost, da je dne 3. februarja 2005 prejela obvestilo v skladu s 1. odstavkom 64. člena Zakona o prevzemih, družbe PRIMORJE d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, da je dne 31. januarja 2005 pridobila 66.000 delnic družbe VIPA HOLDING d.d., kar predstavlja 0,898 % lastniški delež družbe, s čimer se je njihov lastniški delež povečal na 5,42 %.

                                VIPA HOLDING d.d.
                                Uprava