domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.11.2019 Obvestilo o sklenitvi sodne poravnave

13.11.2019 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.10.2019

17.10.2019 Prejem izpodbojne tožbe

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Objava sklepov 21. seje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica objavlja:

S k l e p i  n a d z o r n e g a  s v e t a

Nadzorni svet družbe VIPA HOLDING d.d., je na enaindvajseti seji dne 05.06.2008 sprejel naslednje  pomembne sklepe:

1. Nadzorni svet je sprejel in potrdil letno poročilo družbe VIPA HOLDING, d.d. za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2007 skupaj z revizijskim poročilom.

2. Nadzorni svet je sprejel poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto končano na 31. 12. 2007.

3. Nadzorni svet je potrdil sklep o delitvi bilančnega dobička.

4. Nadzorni svet predlaga skupščini, da za revizorja za  poslovno leto 2008 imenuje revizijsko družbo CONSTANTIA PLUS, svetovanje d.o.o., Ljubljana.

5. Nadzorni svet je dal soglasje k predlaganemu dnevnemu redu šeste redne skupščine družbe.


Obvestilo je od 09. 06. 2008 dalje objavljeno na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.


Nova Gorica, 09.06.2008


                                VIPA HOLDING d.d.
                                Uprava