domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.11.2019 Obvestilo o sklenitvi sodne poravnave

13.11.2019 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.10.2019

17.10.2019 Prejem izpodbojne tožbe

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Obvestilo o sprejetih skupščinskih sklepih

Na podlagi Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS št 106/07 in 33/08), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št 67/07, 69/08 in 40/09) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana družba VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica objavlja:

             OBVESTILO O SPREJETIH SKUPŠČINSKIH SKLEPIH

Skupščina družbe VIPA HOLDING, d.d. je na 8. redni seji, ki je potekala 24. 08. 2010 na sedežu družbe sprejela naslednje sklepe:

Sklep št. 2.: Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009, skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila ter s Konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila.

Sklep št. 3.1.: Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2009 znaša 2.818.341,00 EUR, se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnja poslovna leta.

Sklep št. 3.2.: Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2009.

Sklep št. 4.: Skupščina družbe imenuje revizijsko družbo CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1121 Ljubljana za revizorja družbe za poslovno leto 2010.

Sklep št. 5.: Skupščina daje soglasje k pripojitvi družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica kot prevzete družbe k družbi VIPA d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica kot prevzemni družbi. Skupščina družbe daje soglasje k predlogu pogodbe o pripojitvi, ki jo skleneta VIPA HOLDING d.d. kot prevzeta družba in družba VIPA d.d. Nova Gorica kot prevzemna družba. Predlog pogodbe o pripojitvi je priloga k zapisniku skupščine.

Na seji ni bila napovedana izpodbojna tožba.

Objava notranje informacije o sprejetih skupščinskih sklepih bo od 24. 08. 2010 dalje objavljen na spletni strani družbe www.vipa-holding.si..

VIPA HOLDING, d.d.
Uprava družbe