domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.11.2019 Obvestilo o sklenitvi sodne poravnave

13.11.2019 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.10.2019

17.10.2019 Prejem izpodbojne tožbe

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Seznam poslov, sklenjenih s povezanimi osebami v letu 2012

Na podlagi 9. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 68/2007, 7/2008, 49/2008 sklep US: U-I-66/08-06 in 40/2009), 1. odstavka 5. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 99/07), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št 67/07, 69/08 in 40/09) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, likvidacijski upravitelj družbe VIPA HOLDING d.d. – v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

                          NOTRANJO INFORMACIJO O
   OBJAVI SEZNAMA POSLOV, SKLENJENIH S POVEZANIMI
                              OSEBAMI V LETU 2012.


Družba VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji objavlja seznam poslov, sklenjenih s povezanimi osebami v letu 2012 in je od danes dalje dostopen na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si. Seznam je na vpogled tudi na sedežu družbe vsak delavnik med 9. in 15. uro.


Seznam poslov, sklenjenih s povezanimi osebami v letu 2012 in to obvestilo bosta od 26. 04. 2013 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si
V Ajdovščini, 26.04.2013


VIPA HOLDING d.d. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj


Priponka: Seznam poslov 2012