domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.11.2019 Obvestilo o sklenitvi sodne poravnave

13.11.2019 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.10.2019

17.10.2019 Prejem izpodbojne tožbe

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Objava informacije o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 18. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih ter določil Pravil Ljubljanske borze, družba VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina objavlja

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

Družba VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji je dne 27.06.2016 prejela obvestilo družbe VIPA družba za finančno poslovanje in razvoj d.d. – v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, s katerim jo ta obvešča, da je bila dne 20.06.2016 na podlagi odredbe Okrajnega sodišča v Ajdovščini, opr.št. Ig 35/2012 z dne 18.03.2012, v delu dopolnjena oz. spremenjena z Odredbo z dne 15.06.2016., izvedena prodaja 5.834.193 delnic z oznako VHDR, izdajatelja VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji, imetnika družbe VIPA d.d. - v likvidaciji.

Po prodaji družba VIPA d.d. – v likvidaciji ni imetnik delnic z oznako VHDR, skupni delež glasovalnih pravic družbe VIPA d.d. - v likvidaciji v družbi VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji pa se je s prodajo navedenih delnic zmanjšal iz 79,64 % na 0,00 %.

Obvestilo bo od dne 27.06.2016 dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Likvidacijski upravitelj
Datum: 27.06.2016