domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.11.2019 Obvestilo o sklenitvi sodne poravnave

13.11.2019 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.10.2019

17.10.2019 Prejem izpodbojne tožbe

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Pridobitev kvalificiranega deleža

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, 4. odstavka 10. člena Zakona o prevzemih in Pravil Ljubljanske borze objavlja družba VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica:

            p r i d o b i t e v  k v a l i f i c i r a n e g a  d e l e ž a

Uprava družbe VIPA HOLDING d.d. obvešča javnost, da je dne 9.10.2006 prejela obvestilo v skladu s 1. odstavkom 10. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1), družbe PRIMORJE d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina,  da je ta dne 2.10.2006 , pridobila 73.772 delnic družbe VIPA HOLDING d.d., kar predstavlja 1,004 % lastniški delež družbe. PRIMORJE d.d. ima tako na dan 2. 10. 2006 skupaj v lasti 417.971 delnic družbe VIPA HOLDING d.d., kar predstavlja 5,689 % lastniški delež.


Obvestilo je od 10.10.2006 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding-si.


Nova Gorica, 10.10.2006

                                                  VIPA HOLDING d.d.
                                                   Uprava