domov  

   natisni  

   zemljevid  

   e-pošta  

   kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
15.11.2019 Obvestilo o sklenitvi sodne poravnave

13.11.2019 Mesečno poročanje po stanju na dan 31.10.2019

17.10.2019 Prejem izpodbojne tožbe

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | javne objave
Sklepi nadzornega sveta

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 51/2006 – ZTVP-1-UPB2), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Uradni list RS, št. 6/2000, 76/2001, 117/2002, 13/2005 in 18/2005), Pravil borze (Prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 113/2002, 21/2003, 80/2005, 85/2005 in 118/2005), družba VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavlja naslednje obvestilo:

S k l e p i  n a d z o r n e g a  s v e t a

Nadzorni svet družbe VIPA HOLDING d.d., je na sedemnajsti seji dne 08.06.2007 sprejel naslednje  pomembne sklepe:

1. Nadzorni svet je sprejel in potrdil letno poročilo družbe VIPA HOLDING d.d. za poslovno leto končano na dan 31.12.2006 skupaj z revizijskim poročilom,
2. Nadzorni svet je sprejel poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31.12.2006,
3. Nadzorni svet se je seznanil z informacijo o tekočem poslovanju družbe,
4. Nadzorni svet je potrdil sklep o delitvi bilančnega dobička,
5. Nadzorni svet je dal soglasje k predlaganemu dnevnemu redu pete redne skupščine družbe.

Obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding.si od 12.06.2007 dalje.


Nova Gorica, 12.06.2007
                                                      Uprava družbe
                                                      VIPA HOLDING d.d.